پیام خود را بنویسید

طرح های پایان یافته : طرح های پایان یافته مرکز

 | تاریخ ارسال: 1401/7/11 | 

طرح های پایان یافته مرکز:
۱. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی آپلین در آسیب ناشی از بتا آمیلوئید در سلولهای SH-SY۵Y  نوربلاستومای انسانی
۲. بررسی اثر سیمواستاتین بر آستانه تحمل درد حرارتی بدنبال مصرف رژیم غذایی پر چرب در موشهای صحرایی نر
۳. مطالعه اثر ویتامین ۱۲
B بر شکل پذیری سیناپسی ناحیه هیپوکامپ در مدل تجربی بیماری آلزایمر موشهای صحرایی نر
۴. بررسی اثر حفاظت نورونی و فعالیت شلاته کنندگی نارینجین (ترکیب طبیعی) بر تجمع آهن و پلاک های آمیلوئید
β در مغز موش های سوری iron overload شده
۵. 
بررسی قدرت شلاته کنندگی نارینجین بر تجمع آهن در کبد موش های سوری iron overload شده
۶. ارزیابی فعالیت هسپریدین و کومارین در جلوگیری از تجمع آهن و پپتید آمیلوئید آمیلوئید β در مدل موشی iron overload شده
۷. بررسی توزیع پلی­ مورفیسم گیرنده­ های اپیوئیدی و کانابینوئیدی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و مقایسه آن با افراد سالم
۸. بررسی فعالیت شلاته کنندگی آهن توسط فرولیک اسید و کافئیک اسید در مغز موش های iron overload شده
۹. مطالعه هم ارزی زیستی قرص متفورمین ۱۰۰۰ میلی گرمی شرکت داروسازی رها با داروی مرجع (Glucophage) ۱۰۰۰ میلی گرمی در ۲۴ داوطلب سالم
۱۰. بررسی اثر هیسپریدین بر تراکم گیرنده کلسیم در آسیب با ۶-هیدروکسی دوپامین در سلولهای دوپامینرژیک نوربلاستومای انسانی SH-SY۵Y
۱۱. مقایسه تاثیر فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت بر القاء ایسکمی مغزی و نورون زایی کورتکس در موش های صحرایی نر و ماده
۱۲.  ارزیابی اثر آتوروواستاتین بر حافظه فضایی موشهای دریافت کننده رژیم غذایی پر چرب
۱۳. بررسی اثر حفاظتی و درمانی تورین بر میزان بیان پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ، مخچه و قشر پری فرونتال موش های صحرائی نر بالغ
۱۴. مطالعه هم ارزی زیستی قرص سرترالین ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی شرکت داروسازی سبحان دارو با داروی مرجع (Zoloft) ۱۰۰ میلی گرمی در ۲۴ داوطلب سالم
۱۵. بررسی اثر داروی فیلگراستیم در بهبود اختلال حافظه ایجاد شده توسط اسکوپولامین در موش صحرایی
۱۶.
تعیین اثر هپیرتانسیون گلد بلاتی بر روی بیان ژن استیل کولین استراز و ترانسفراز در هیپوکامپ موش صحرائی
۱۷.  بررسی اثر فیلگراستیم بر روی بیان ژن سیستم کولینرژیک هیپوکامپ موش صحرایی
۱۸. بررسی اثر ویتامین E بر تراکم پلاک های آمیلوئیدی و پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ موش های صحرائی نر مدل شبه آلزایمری
۱۹. بررسی اثر عصاره سنبل بیابانی بر بیان ژنmiR-۱۳۲  وmiR-۲۱۲  بر مدل القای آلزایمری در سلول های PC۱۲
۲۰. بررسی اثر حفاظتی و درمانی تورین بر تراکم پلاک های آمیلوئیدی ناشی از اسکوپولامین در هیپوکامپ موش صحرایی نر  
۲۱. بررسی اثر hCG بر تراکم پلاکهای آمیلوئیدی، سیتوکروم C و گیرنده hCG در مخچه و قشر پری فرونتال موش های صحرایی نر مدل آلزایمری
۲۲. بررسی استرئولوژیک اثر مهار آستروسیتها با L -۲- آمینو ادیپیک اسید بر حافظه اجتنابی مهاری و اضطراب و تراکم آستروسیتها در هیپوکامپ موش صحرایی نر
۲۳. بررسی اثر آگونیست (کلونیدین) و آنتاگونیست (یوهمبین) گیرنده های آلفا-۲ آدرنرژیک بر تراکم نورون های حاوی این گیرنده­ها در هیپوکامپ موش صحرایی نر
۲۴. بررسی تاثیر متفورمین و آتورواستاتین به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر در پیشگیری از ایجاد کیندلینگ شیمیایی بوسیله پنتیلن تترازول
۲۵. بررسی تاثیر رزیگلیتازون در پیشگیری از ایجاد کیندلینگ شیمیایی بوسیله پنتیلن تترازول

۲۶. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی اسانس بهار نارنج در آسیب ناشی از ۶- هیدروکسی دوپامین در سلولهایSH-SY۵Y
۲۷. مطالعه هم ارزی زیستی قرص سیرولیموس ۱ میلی گرمی شرکت داروسازی زهراوی با داروی مرجع (Rapamune) در ۲۴ داوطلب سالم
۲۸. مطالعه هم ارزی زیستی قرص سیناکالست ۳۰ میلی گرمی شرکت داروسازی سبحان دارو با داروی مرجع Mimpara در ۲۴ داوطلب سالم
۲۹. بررسی اثر گنادکتومی و تستوسترون بر تراکم نورونهای حاوی گیرنده سروتونینی ۵-HT۲A در هیپوکامپ موش سوری نر
۳۰. بررسی اثر hCG بر میزان بیان پروتئین Tau فسفریله و تراکم گیرنده hCG در نورون های هیپوکامپ موش های صحرایی نر مدل آلزایمری
۳۱. نقش کانالهای پتاسیمی وابسته به کلسیم و ولتاژ با سرعت هدایت بالا (BK channels) در بی دردی حاصله از گیرنده های آلفا-۲ آدرنرژیک
۳۲. بررسی اثر ویتامین E بر حافظه اجتنابی و تراکم نورون های حاوی گیرنده موسکارینی در هیپوکامپ موش های صحرائی نر بالغ
۳۳. بررسی اثر تستوسترون بر حافظه فضایی و تراکم نورون های حاوی گیرنده تستوسترون در ناحیه  CA۱هیپوکامپ موش های صحرایی نر
۳۴. بررسی اثر MDMA بر اضطراب و آپوپتوز نورون های هیپوکامپ موش های صحرایی نر بالغ
۳۵. بررسی اثر ترجیح مکانی شرطی شده، ناشی از مورفین بر تعداد  نورون های حاوی گیرنده سروتونینی ۵-HT۲A در هیپوکامپ موش های صحرایی نر بالغ
۳۶. بررسی اثر تستوسترون بر اضطراب و تعدادآستروسیتهای هیپوکامپ در موشهای سوری نر

۳۷. بررسی اپیدمیولوژیک بیماران سکته مغزی در مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان در سال ۱۳۹۱
۳۸. مطالعه نقش تستوسترون و متابولیسم آن در درد تونیک فرمالین در موشهای نر بزرگ آزمایشگاهی
۳۹. بررسی اثر عصاره گیاه جینکو بیلوبا بر میزان آپوپتوز ناشی از فراموشی وابسته به اسکوپولامین در هیپوکامپ موش صحرائی نر
۴۰. بررسی اثر اتساع مثانه از طریق نوشیدن آب بر فعالیت اعصاب خودکار قلب در افراد سالم
۴۱. بررسی اثر کوئرستین بر روی حافظه اجتنابی غیر فعال موش صحرائی آلزایمری
۴۲. بررسی اثر میان مدت MDMA (اکستازی) بر اضطراب در موش صحرائی نر با استفاده از تست Plus Maze
۴۳. بررسی اثر اسکوپولامین بر تعداد نورونهای حاوی گیرنده موسکارینی در هیپوکامپ موش صحرائی نر
۴۴. بررسی تاثیر مورفین بر نورونهای تشکیلات هیپوکامپ نوزادان موش سوری
۴۵. بررسی اثر سرد کردن موضعی پوست گردن بر فعالیت اعصاب خودکار
۴۶. مقایسه هم ارزی زیستی کپسول ریواستگمین تولیدی داخل با کپسولExelon  با روش جدید
۴۷. مطالعه اثر مهار آنزیم ۵- آلفا- ردوکتاز و آروماتاز بر درد تونیک ناشی از تزریق فرمالین به کف پای موش بزرگ آزمایشگاهی
۴۸.  بررسی اثرات عصاره گیاه جینکو بیلوبا بر ساختار هیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهی
۴۹. غربالگری نوروپاتی اتونوم قلب و عروق در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان پنجم آذر در سال  ۱۳۸۹
۵۰. بررسی نقش گیرنده های α ۱ آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین در موش بزرگ آزمایشگاهی
۵۱. بررسی اثرات مصرف طولانی مدتMDMA  بر حافظه و میزان بیان ژن گیرنده های دوپامین در هیپوکامپ موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
۵۲. بررسی ایمونوهیستوشیمیائی آستروسیت های هیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهی در پدیده ترجیح مکان شرطی شده (CPP) ناشی از مورفین
۵۳. بررسی اثر تابش گامای کبالت ۶۰ و تاثیر تقطیع دوز بر حافظه اجتنابی و مورفومتری شکنج دندانه ای موش بزرگ آزمایشگاهی
۵۴. بررسی اثر محافظتی ویتامیندر برابر اثرات سمی سرب بر مورفولوژی نورونهای هیپوکمپ در نوزادان موش صحرائی تیمار شده با سرب
۵۵. 
مطالعه هم ارزی زیستی قرص سوفوسبوویر/لدیپسویر ۴۰۰/۹۰ میلی گرمی شرکت داروسازی بازرگانی سبحان با داروی مرجع Harvoni در ۲۴ داوطلب سالم
۵۶. بررسی اثر تورین بر میزان
ROS و آپوپتوز ناشی از پیرازینامید در کبد و مغز موش صحرایی

۵۷. بررسی اثر مانور والسالوا بر آستانه رفلکس شنوایی
۵۸. بررسی اثر ویتامین B۱۲ بر حافظه و تراکم نورونهای حاوی سیتوکروم C در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر مدل آلزایمری
۵۹. مطالعه فعالیت شلاته کنندگی وانیلین و بربرین (ترکیب طبیعی) در مدل موشی iron overload شده
۶۰. بررسی اثر حفاظتی و درمانی روغن هسته انار بر تراکم پلاکهای آمیلوئیدی و نورون های هیپوکامپ موشهای صحرایی نر
۶۱. بررسی اثر آپلین۱۳ بر تراکم نورون های هیپوکامپ در موش های صحرایی نر مدل آلزایمری
۶۲. بررسی اثر آپلین-۱۳ بر تراکم پلاک های بتا آمیلوئیدی در ناحیه ی هیپوکمپ در موش های صحرایی نر مدل آلزایمری
۶۳. بررسی استریولوژیک و رفتاری اثردرمانی نارینجین بر حافظه اجتنابی مهاری و تراکم نورون های ناحیه CA۱ هیپوکامپ موش های صحرایی نر مدل آلزایمری
۶۴. بررسی استریولوژیک و رفتاری اثر حفاظتی نارینجین بر حافظه اجتنابی و تراکم پلاک های بتا آمیلوئیدی در ناحیه CA۱ هیپوکامپ موش صحرایی نر مدل آلزایمری
۶۵. بررسی تغییرات درون فردی زمان واکنش به محرک دیداری در دید دو چشمی و تک چشمی غالب یا غیر غالب
۶۶. بررسی اثر پیوگلیتازون بر بیان ژنهای پیش التهابی (TLR۲)، اینترلوکین ۱۷ (IL۱۷)، نیتریک اکسید سنتاز (INOS) و آرژیناز در هایپوکامپ مدل آلزایمری موش صحرایی نر
۶۷. بررسی اثر پیوگلیتازون بر حافظه اجتنابی و تراکم حجمی پلاکهای بتا آمیلوئیدی در ناحیه CA۱ هیپوکامپ موشهای صحرایی نر مدل آلزایمری
۶۸. طراحی ماز چالش فضا-زمان (STC maze):آزمون ادراک ادغام شده¬ی مکان و زمان در موش صحرایی
۶۹. بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه حی العالم یا همیشگی (Sempervivum iranicum) بر سطح پراکسیداسیون لیپیدی و آنتی اکسیدانی در سرم موش های صحرایی دارای اضافه بار آهن
۷۰. بررسی تاثیر دم نوش سنبل الطیب بر تون سمپاتوواگال
۷۱. بررسی اثرات پیسین بر حافظه اجتنابی مهاری و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی هیپوکامپ به دنبال آسیب با اسکوپلامین در موش های صحرایی نر
۷۲. شناسایی گونه دارویی سمپرویم جنگل ابر و بررسی متابولیت های ثانویه و خواص آنتی اکسیدانی آن
۷۳. بررسی اثرات حفاظت قلبی و آنتی آپپتوزی گلیکوزیدهای تری ترپنی ریشه گیاه Potentilla reptans L. در مدل ایسکمی/رپرفیوژن قلب جدا شده موش صحرایی
۷۴. ارزیابی اثر ترکیب بربرین بر کاهش تظاهرات بالینی ناشی از اضافه بار آهن در بافت های قلب و طحال موش


دفعات مشاهده: 580 بار   |   دفعات چاپ: 372 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات علوم اعصاب می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | olom aasab

Designed & Developed by : Yektaweb